1/1 Cino Shu & BaoYu, ottobre 2017, inkjet on paper, cm 20 x 15